Ny skyskrapa i New York?

En 366 meter hög skyskrapa planeras intill Penn Station i New York City. Men planerna får hårt motstånd från ägarna till Empire State Building.

Där det klassiska, men numera ganska slitna, Hotel Pennsylvania står idag, kan en ny skyskrapa komma att byggas. Byggnaden som kallas 15 Penn Plaza beräknas bli cirka 366 meter hög och ska mestadels innehålla kontorsytor för företag.

Företaget bakom projektet har också lovat att förbättra transportfaciliteterna i och kring Penn Station med fler gångtunnlar under jord och bredare perronger, något som de som pendlar till och från en av världens mest hektiska tågstationer sannolikt skulle välkomna, skriver MSNBC.

Men byggplanerna möter hårt motstånd. Att placera en så hög skyskrapa bara två kvarter från Empire State Building fördärvar Manhattans skyline och förstör utsikten från dess populära takplattform, menar motståndarna.

– Vi ser det här som ett angrepp på New York City och på stadens utseende. Det innebär slutet för den bild av New York som miljoner människor bär med sig, säger Anthony Malkin som är ordförande i det företag som äger Empire State Building.

Företaget bakom 15 Penn Plaza menar tvärtom att bygget är en naturlig utveckling av staden.

– Faktum är att New York Citys skyline aldrig har slutat förändras – och jag hoppas att den aldrig gör det, säger David Greenbaum, ordförande i Vornado Realty Trust.

Ett motförslag finns som går ut på att 15 Penn Plaza görs betydligt mindre: 250 meter istället för 366, och med en smalare huskropp som inte påverkar stadsbilden lika mycket. Om byggnaden tillåts bli 366 meter, är det bara 15 meter lägre än Empire State Buildings huskropp. Empire State Building mäter 381 meter om man inte räknar med spiran på taket och är stadens högsta byggnad efter att tvillingtornen vid World Trade Center kollapsade i attackerna den 11 september 2001.

En galluppundersökning visar att 76 procent av New York-borna tycker att 15 Penn Plaza kommer att förstöra stadens skyline och 39 procent anser att byggnadens storlek måste begränsas, skriver Gothamist.

Nu är det upp till New Yorks stadsfullmäktige att besluta i frågan. Men planerna kan också stoppas av borgmästare Michael Bloomberg som har veto i sådana här frågor.

REDAKTIONEN
redaktionen@bortabra.se

Kommentarer

kommentarer