En lönsam haj (Foto: Werdok Werdokarian/stock.xchng)

För två år sedan förklarade Stilla havsnationen Palau sina vatten som hajreservat. Initiativet har visat sig bra för både natur och ekonomi.

Hajturismen drar nämligen årligen in 18 miljoner dollar, cirka 109 miljoner kronor, vilket motsvarar åtta procent av landets BNP.

Enligt Australian Institute of Marine Science (AIMS) genererar varje revhaj på Palau under sin levnad drygt 11,5 miljoner kronor i turistintäkter, medan en dödad haj som säljs som mat bara inbringar cirka 650 kronor.

RESPRESS
redaktionen@bortabra.se

Kommentarer

kommentarer