Med nästan 500 000 svenska thailandsresenärer per år, var det bara en tidsfråga innan någon i tidningsbranschen skulle göra det nystartade Thailand Magasinet nu gör: fokusera på Thailand och kringliggande länder i Sydostasien.

 

Phuket Gajden finns ju sedan tidigare, men där ligger fokus mer på svenskön på västkusten.

 

Jag har inte sett Thailand Magasinet än, bara den tillhörande sajten. Om den är en rättvis spegling av tidningen blir känslan att det finns mycket att göra text- och bildmässigt, för att få upp den redaktionella kvaliteten.

 

Att bara få ut en tidning räcker inte, även om grundidén är genomtänkt. Du måste göra läsarna nöjda också.

 

Men jag gillar satsningen. Att våga testa en idé är stort.

 


Med nästan 500 000 svenska thailandsresenärer per år, var det bara en
tidsfråga innan någon i tidningsbranschen skulle göra det nystartade
Thailand Magasinet nu gör: fokusera på Thailand och kringliggande
länder i Sydostasien.

 

Phuket Gajden finns ju sedan tidigare, men där ligger fokus mer på svenskön på västkusten.

 

Jag har inte sett Thailand Magasinet än, bara den tillhörande sajten.
Om den är en rättvis spegling av tidningen blir känslan att det finns
mycket att göra text- och bildmässigt, för att få upp den redaktionella
kvaliteten.

 

Att bara få ut en tidning räcker inte, även om grundidén är genomtänkt. Du måste göra läsarna nöjda också.

 

Men jag gillar satsningen. Att våga testa en idé är stort.

 

Kommentarer

kommentarer