Diarre på toalett (Foto: Istockphoto/sb-borg)

Runt 4000 svenskar blir varje år magsjuka efter att ha smittats av campylobacter på utlandsresan. Flest drabbas i Thailand, men risken är störst i Indien.

Undvik magsjuka på resan!

  • Handhygien. Tvätta händerna efter toalettbesök och innan måltider.
  • Ät väl upphettad mat.
  • Vattenkvalitet – var försiktig med kranvattnet i länder där vattenkvaliteten är dålig. Tänk på att is kan komma från kranvatten.
  • Sallader, grönsaker och frukter kan ha sköljts i smutsigt vatten och om de inte upphettas kan bakterier från vattnet göra dig sjuk.
  • Mat som står framme länge på bufféer och liknande i höga temperaturer ger bra förutsättningar för bakterietillväxt. Ät mat som ser fräsch ut och som luktar och smakar gott. Använd sunt förnuft.

Källa: Smittskyddinstitutet

Smittskyddsinstitutet har sammanställt statistik över svenskar som insjuknar med magåkommor efter en utlandsresa.

Den vanligaste smittan är campylobacter, något som i genomsnitt drabbar 4200 svenska resenärer per år.

År 2009 smittades 1152 svenskar som varit till Thailand och landet toppar listan överlägset i antal fall, främst på grund av så många svenskar reser dit.

Räknar man procentuellt är faran att smittas av campylobacter däremot klart störst i Indien.

Landet är det enda där Smittskyddsinstitutet anser att risken att drabbas är ”mycket hög”.

Även när det gäller de näst vanligaste maginfektionerna, salmonella och shigella, hamnar Indien i topp.

REDAKTIONEN
redaktionen@bortabra.se

Kommentarer

kommentarer