Urikesdepartementet avråder svenska medborgare från icke nödvändiga resor till Pakistan.

När det gäller den nordvästra gränsprovinsen, NWFP, och de norra och västra delarna av provinsen Baluchistan avråder UD från allt resande. Anledningen är den rådande säkerhetssituationen.

Alla reserekommendationer från UD finns på departementets webbplats.

REDAKTIONEN
redaktionen@bortabra.se

Kommentarer

kommentarer