Turistkryssning i Antarktis (Foto: Flickr/goneforawander)

Antarktis miljö är extremt sårbar för påverkan utifrån. I ett försök att rädda dess känsliga ekosystem ska antalet besökare till området begränsas.

USA står för initiativet som nyligen accepterats av flera länder med bindningar till regionen. Kryssningsfartygens storlek kommer hädanefter att begränsas, liksom antalet turister som tillåts gå iland.

Antalet besökare som årligen når Antarktis har ökat från 6700 under säsongen 1992-1993 till över 45000 under förra säsongen.

RESPRESS
redaktionen@bortabra.se
Foto: Flickr/goneforawander

Kommentarer

kommentarer