Swedavia (foto: Robert Elmengård)

Swedavia som driver de flesta flygplatserna i Sverige vill starta en diskussion om klimatpåverkan. Med nya projektet WikiAirport hoppas man få bättre kontakt med resenärerna.

Swedavia, tidigare Luftfartsverket, driver Arlanda, Bromma, Landvetter och tio andra svenska flygplatser. För att knyta bättre band mellan passagerarna som brukar företagets flygplatser och flygbranschen har man nu startat ett diskussionsforum.

På den nya sajten WikiAirport kan vem som helst lämna in idéer och förslag på förbättringar för flygplatsen.

– Genom WikiAirport ökar vi vår transparens och skapar delaktighet i vårt fortsatta arbete, säger Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich.

Flygtrafikens del av väldens totala utsläpp uppgår till 2 procent, målet för branschen är att halvera den nivån till 2050. Swedavia hoppas att WikiAirport kan bli en del i arbetet med att nå den ambitionen. Förutom idéforumet finns även information och statistik kring flygets påverkan på miljön presenterad på WikiAirport.

ALEXANDER DANGLER
redaktionen@bortabra.se
(Foto: Swedavia/Robert Elmengård)

Kommentarer

kommentarer