Ryanair tvingas kompensera

Nyköpings tingsrätt har dömt Ryanair att betala ersättning till ett svenskt par. Ersättningen gäller kostnader för en ny hemresa efter att Ryanairs flyg blivit inställt.

Strax före hemresan från Charleroiflygplatsen utanför Bryssel till Skavsta, i maj 2006, fick paret veta att flyget skulle bli inställt. Ryanair kunde inte erbjuda en ny hemresa förrän två dagar senare, så de ordnade själva resan med tåg, hyrbil och taxi. Som kompensation för den resekostnaden har paret krävt 4790 kronor per person från Ryanair.

Tingsrätten ger båda parter till hälften rätt och dömer Ryanair att betala 2325 kronor per person. Båda parterna får också stå för sina respektive rättegångskostnader.

Enligt domen, som BortaBra.se tagit del av idag, underkänner tingsrätten parets krav på skadestånd enligt en artikel i Montrealkonventionen, eftersom den åberopade artikeln inte kan anses omfatta inställda flygningar.

Men domstolen ger paret rätt enligt en EG-förordning som anger att flygbolaget måste betala kompensation om det inte kan visa att flygningen ställts in på grund av extraordinära omständigheter.

Rätten anser att möjligheten att boka om paret till ett annat flygbolag, från Bryssel till Stockholmsorådet, inte har utretts och att Ryanair därför inte kan hävda att alla rimliga åtgärder vidtagits.

Anledningen till att flygningen ställdes in var att Ryanairplanet som kom från Skavsta – och skulle återvända dit – inte kunde landa på Charleroi på grund av dåligt väder och att flygplatsens instrumentlandningssystem var ur funktion. Efter två misslyckade landningsförsök landade flygplanet istället på flygplatsen i Liege.

Att transportera passagerarna från Charleroi till Liege kunde enligt Ryanair inte hinnas med, eftersom flygplanets personal var tvingade att sluta sin tjänstgöring vid en viss tidpunkt, på Skavsta. Flygplanet flög därför tomt tillbaka från Liege till Skavsta.

Ryanair har meddelat att bolaget omedelbart kommer att överklaga domen.

REDAKTIONEN
redaktionen@bortabra.se

Kommentarer

kommentarer