Singapore har döpt de pandaungar som väntas komma från Kina nästa år. Singapore blir då ett av få länder där det fortfarande går att se den utrotningshotade arten.

Kai Kai och Jia Jia, med betydelsen segerrik och vacker, blev de namn som valdes från över tusen olika tävlingsförslag inskickade av bosatta i Singapore. Namnen har också en speciell kinesisk betydelse och ska hedra det samarbete som Kina och Singapore ingått för skydda pandans status som utrotningshotat djur.

I världen finns mindre än 1600 pandor kvar i naturligt tillstånd. FN har klassat arten som en av de mest hotade på grund av dess utsatta läge vid skogsavverkningar.

De nya pandaungarna väntas anlända till Singapore i början av 2012. De kommer att vara en del av ett program där Wildlife Reserves Singapore och China Wildlife Conservation Association arbetar för att dels höja medvetandet om pandans hotade läge och dels för att försöka föda fram fler pandor och förhindra en utrotning av arten.

Pandorna blir samtidigt en del av Wildlife Reserves Singapore’s nya park River Safari. En typ av park där besökarna får uppleva pandorna i en mer naturliknande miljö. Landskapet kommer bland annat bestå av bambuskog, grunda floder och klippformationer.

ALEXANDER DANGLER
redaktionen@bortabra.se
(Foto: Flickr/mozzercork)

Kommentarer

kommentarer