Matematik (foto: flickr/tim geers)

Museum och matematik nämns sällan i samma mening. Men i NYC blir de två variablerna adderade i USA:s första matematikmuseum.

Glen Whitney är en före detta hedgefondanalytiker, mattenörd och nu även initiativtagare till det nya museet MoMath. Ett projekt som hoppas sprida glädje och kunskap om ämnet matematik och dess koppling till både konst, vetenskap och ekonomi.

Med ett bidrag på över två miljoner dollar från Google räknar MoMath med att slå upp portarna redan 2012, i New York City. Hela byggnationen beräknas dock kosta över 30 miljoner dollar. Men intresset har varit stort för museet och merparten av finansieringen är redan klar.

– Matematik utvecklas. Det är en spegling av mänsklighetens resa. Däri ligger också det vackra i matematiken och dess alla mönster, säger museets grundare Glen Whitney.

ALEXANDER DANGLER
redaktionen@bortabra.se
(Foto: Fickr/tim geers)

Kommentarer

kommentarer