Att prata med människor i andra länder, och ta del av deras liv, är bland det bästa som finns med att resa.

 

Tyvärr är det långt ifrån alltid möjligt. Språkförbistring gör att kommunikationen ofta stannar på ett ytligt plan.


 

Just därför är jag, som tidigare nämnt, frivillig försöksperson för att få ett språkchip inplanterat i talcentrat. DET skulle göra resandet ännu mer givande.

 

Sedan finns det ju situationer där språkkunskaper är helt avgörande, som i det här filmklippet. En av de roligaste reklamfilmer som gjorts.

 

Kommentarer

kommentarer