Bengalisk tiger (Foto: Flickr/ddsnet)

Indiens tigrar blir bara färre och färre. Nu stänger landet merparten av de områden där turister haft en chans att se den bengaliska tigern.

Turister ska inte längre få besöka kärnområdena i Indiens 37 tigerreservat, de platser som varit mest populära för de som sökt en chans att se en tiger. Även i områden i anslutning till reservaten, med betydligt mindre möjlighet att se djuret, ska turismen begränsas kraftigt.

Bakom beslutet finns statistik som visar att Indiens tigerpopulation minskat kraftigt och en oro för att turismen i tigerreservaten stör djuren.

– Reservaten är små och det uppkommer lätt störningar till följd av turism. De är inte som de stora afrikanska safariområdena som kan tåla mycket mer påverkan. Vi ska också komma ihåg att huvudsyftet med reservaten är att bevara tigern, turismen är sekundär, säger chefen för Indiens program för tigrarnas bevarande, Rajesh Gopal, till The Times.

Vid en räkning för två år sedan fann man 18 411 tigrar i landet jämfört med 3642 stycken 2002. Uppskattningar tyder på att det idag bara finns cirka 800 djur kvar och att Indiens tigrar kan vara borta inom fem år.

För hundra år sedan fanns det minst 40 000 tigrar i Indien.

REDAKTIONEN
redaktionen@bortabra.se
(Foto: Flickr/ddsnet)

Kommentarer

kommentarer