[slideshow]


Nasa smygvisar framtidens flygplan. De rymdskeppsliknande farkosterna är en del av ett forskningsprojekt och tänkta att vara i luften år 2025.

Det var i slutet av 2010 som den amerikanska myndigheten för rymdforskning, Nasa, presenterade sitt sponsrade forskningsprojekt som gick ut på att minska oljud och bränsleförbrukningen från flygplan och ta fram mer miljövänliga motorer.

Boeing, Lockheed Martin och Northrop, tre amerikanska flygplanskonstruktörer, fick dela på närmare 5,64 miljoner dollar och uppdraget att presentera ett resultat inom 12 månader.

Redan nu finns bilder på tidiga modeller från företagen. Flygplanen ser väldigt olika ut men uppfyller alla målen som Nasa har satt upp; däribland att maxhastigheten överstiger 85 procent av ljudets hastighet och att bränsleförbrukningen minskas till hälften från dagens flygplan med liknande kapacitet.

Forskningen är en del av Nasas Environmentally Responsible Aviation Project, som i sin tur är ett projekt landsatt av myndigheten för flygutveckling i USA.

Kommentarer

kommentarer