200 euro (Foto: Robert & Mihaela Vicol)

Krafter inom EU har börjat trycka på för att få stopp på flygbolagens extraavgifter. Mobiliseringen kommer som en reaktion på Ryanairs senaste askmolnsavgift.

Ryanair valde att presentera ännu en avgift i början av april för att täcka vad man menade var oförutsedda avgifter. Bolaget sade sig ha förlorat runt 100 miljoner euro i och med det askmoln som plågade stora delar av Europas flygtrafik 2010.

Stor kritik har riktats mot Ryanairs extra avgifter och så även denna. Brian Simpson är en europaparlamentariker från Storbritannien som även är ordförande för EU:s transportkommitté. Han förordar nu att flygbolagen tar bort alla sina extra avgifter och säger:
– En flygbiljett, ett pris!

Inom EU är det endast kommissionen som kan lägga fram lagförslag. Simpson har därför försökt få Siim Kallas som är vice ordförande och transportansvarig inom kommissionen att börja arbeta med ett nytt lagförslag.

Europeiska Unionens byråkrati är en invecklad apparat där kommissionen egentligen ska arbeta självständigt utan påtryckningar liknande den från Simpson. Men i verkligheten är just sådana tillvägagångssätt relativt vanliga och brukar efter en tid resultera i ett nytt lagförslag.

Förhoppningarna hos många av Europas flygpassagerare är därför nu att extraavgifterna inom några års tid ska vara borttagna.

ALEXANDER DANGLER
redaktionen@bortabra.se
(Foto: Robert & Mihaela Vicol)

Kommentarer

kommentarer