Irrawaddydelfinen dyker upp (Foto: Flickr/jimdavidson)

Irrawaddydelfinen tillhör Asiens mest anonyma djurarter. Världsbeståndet är sårbart och har fram tills nu uppskattats till cirka 7000 djur. Nu har 6000 delfiner till dykt upp.

I Bangladesh Gangesdelta och angränsande områden i Bengaliska bukten har man antagit att det funnits cirka 450 irrawaddydelfiner.

Men nyligen genomförde biologer en omfattande inventering som avslöjade att cirka 6000 irrawaddydelfiner finns i trakten.

Ett av de bästa områdena att se arten är nationalparken Sundarbans som kan nås via organiserade turer från både Indien och Bangladesh.

RESPRESS
redaktionen@bortabra.se
(Foto: Flickr/jimdavidson)

Kommentarer

kommentarer