Svenska stödjer kvinnliga guider i Nepal

Få länder är så beroende av turism som Nepal. Näringen domineras nästan uteslutande av män, men nu erbjuds unga, nepalesiska kvinnor utbildning som kajak- och forsränningsguider. Inka Trollsås, grundare av researrangören Far Away Adventures, tillhör initiativtagarna...