Svensk charterhistoria från pärm till pärm

Jag vet inte vad du gjorde i helgen, men förmodligen läste du inte Charterhistoria av Thomas von Seth. Det gjorde jag. Boken är ett fynd för den som är genuint intresserad av resebranschen i Sverige, i synnerhet hur charterbolagen vuxit fram och utvecklats.  ...