USA varnar för resor till … London

I en reserekommendation utfärdad i början av januari varnar det amerikanska utrikesdepartementet sina medborgare inför resor till London. Jo, du läste rätt. Inte Karachi, Adenbukten eller Bagdad. London. I reserekommendationen nämns risken att råka ut för spetsade...