United Breaks Guitars – video

Internet är bara för underbart, på många olika sätt.   Ett exempel är att besvikna konsumenter har större möjlighet att påverka företag idag än någonsin tidigare. De flesta nöjer sig med att skriva av sig i ett forum, några lägger ut en webbsida om hur de blivit...