Testa hamam, Alex Schulman

Vad gör man bland ångorna i ett 600 år gammalt badhus i Antalya? Tänker på ett blogginlägg av Alex Schulman, konstigt nog. Det var under julresan till Thailand som Alex bloggade om oron över att få stånd vid fel tillfälle, i hans specifika fall under en massage på...