USA varnar för resor till … London

I en reserekommendation utfärdad i början av januari varnar det amerikanska utrikesdepartementet sina medborgare inför resor till London. Jo, du läste rätt. Inte Karachi, Adenbukten eller Bagdad. London. I reserekommendationen nämns risken att råka ut för spetsade...

Lyfter Bali nu?

Amerikanska utrikesdepartementet har beslutat att ta bort sin resevarning för Indonesien, som man utfärdade redan 2000. Svenska UD avråder inte heller längre från resor till landet.   Anledningen är att man anser att säkerheten i landet har förbättrats avsevärt....