Okeido, det var ingen manet

Johanna tyckte i en kommentar på ett tidigare inlägg att vattnet i Waikiki ser rent ut. Det gör det också – eller åtminstone väldigt klart.   Jag är inte säker på om det går att sätta likhetstecken mellan klart och rent när det gäller hav, tyvärr.  ...